Om Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Katalogen innefattar olika insatser och verksamheter som drivs av såväl kommuner, region, arbetsförmedling som projekt finansierade av samordningsförbund och privata aktörer/civilsamhälle. Gemensamt för alla, som riktar sig till olika målgrupper och åldrar, är att de drivs av aktörer inom välfärden som sysslar med individinriktade arbetsmarknads-, rehabilitering-, inkluderings- och utbildningsåtgärder samt riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden. Basen består av aktiviteter som alla syftar till att individen närmar sig, alternativt kommer i, arbete eller studier. Till detta har tillkommit övrigt stöd och service som omfattar stöttning inom andra områden som påverkar den enskildes livskvalitet och/eller förmåga att närma sig arbete eller studier, samt förebyggande åtgärder.

Verktyget gör inte anspråk på att vara heltäckande utan uppdateras kontinuerligt. Kontakta redaktionen eller din lokala katalogadministratör för medverkan.

 

Redaktion och katalogadministratörer

Till Insatskatalogen finns en redaktion som har till främsta uppgift att hålla all information i katalogen uppdaterad och aktuell. Redaktionen och ledningsfunktion finns på Samordningsförbundet Centrala Östergötland, som är initiativtagare till satsningen. Det är förbundet som är ansvarig utgivare och står får utvecklingen av katalogen. Till sin hjälp har redaktionen en katalogadministratör till varje medverkande förbund som har lokalkännedom om insatsutbudet i respektive del av Sverige. Katalogadministratören samlar in och sammanställer alla lokala insatser men är även en viktig del i utvecklingsarbetet.

Kontaktuppgifter till redaktion, ledning och katalogadministratörer hittar du under fliken Kontakt.

Innehållet godkänns av aktören innan publicering. Dock reserverar sig redaktionen för eventuella felskrivningar och dylika händelser. Skicka oss gärna feedback om det är något du ser som behöver ändras.