Medverka

För verksamheter som vill synas i katalogen

Katalogens drivs av ett antal samordningsförbund runt om i Sverige och för att er verksamhet ska kunna vara med i katalogen krävs att kommunen där ni befinner er är ansluten till katalogen. Här kan du läsa vilka förbund och kommuner som är med.

Om er verksamhet vill synas i katalogen hör du i första hand av dig till katalogadministratören för ditt område, i annat fall till redaktionen. Om ni kommer fram till att en medverkan är aktuell kan ni antingen själva fylla i nedanstående textmall, alternativt få hjälp av katalogadministratören.

Här kan du ladda hem textmallen att fylla i för nya verksamheten.

För förbund

För underhåll och vidareutveckling av katalogens innehåll finns en redaktion och en ledningsfunktion på Samordningsförbundet Centrala Östergötlands (SCÖ) kansli. SCÖ är ansvarig utgivare och ägare till verktyget. Andra förbund kan ansluta sig till katalogen genom ett tjänsteavtal. Genom avtalet får man ta del av det befintliga verktyget och vara med i det råd där samtliga medlemsförbund diskuterar verktygets framtid och utveckling. För att kunna starta upp arbetet krävs att en person, som kan de lokala förhållandena inom förbundet, samlar in information om vilka insatser som ska synas i katalogen samt skriver en text för respektive insats (kallad katalogadministratör). Detta brukar ta ca 6 månader beroende på om personen har andra uppdrag vid sidan om eller av andra anledningar arbetar deltid med insamlandet och skrivandet. För att kunna utföra arbetet får resursen en halvdagsutbildning av redaktionen, tillgång till textmallar och annat av redaktionen framtaget material. Såväl under de första 6 månaderna som därefter coachar redaktionen katalogadministratören i bland annat textbearbetning och arbetssätt och -rutiner samt vid behov ger råd till förbundsledning. När förbundet har samlat in ett skäligt antal insatser lanseras förbundets medverkan i katalogen och handläggare och privatpersoner kan därefter börja söka på insatser i sitt geografiska område. Om så önskas kan någon från SCÖ närvara vid lanseringen och presenta katalogen och dess innehåll.

Katalogadministratören blir vidare en del av ett nätverk för alla medverkande förbund där frågor om det operativa arbetet behandlas. Någon inom förbundets ledningsfunktion, vanligtvis en samordnare/utvecklingsledare eller förbundschef, blir en del av ett ledningsråd som behandlar katalogens utveckling på ett mer strategiskt plan.

Kostnaden för medverkan är kopplat till förbundet årliga tilldelning.
Kontakta ledningsfunktionen för mer information och medverkan.